Ad
Ad
Ad
Motoryzacja

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa, którą posiadać muszą wszyscy posiadacze samochodów osobowych, motocykli, ciągników – pojazdów poruszających się po polskich drogach. Brak ważnej polisy OC jest karany poprzez nakładanie dotkliwych mandatów i kar. Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak ważne?

Czym jest ubezpieczenie OC i kogo chroni?

Polisa odpowiedzialności cywilnej to jedno z najczęściej sprzedawanych w Polsce ubezpieczeń. Ten rodzaj polisy chroni portfel jej posiadacza oraz interesy innych użytkowników drogi. W praktyce polisa pozwala na pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez jej posiadacza, jeśli wyrządził on szkody na drodze (kolizja, wypadek). Oczywiście polisa pokrywa szkody w określonym zakresie. Brak ważnej polisy OC sprawia, że wszelkie szkody i zniszczenia poczynione na drodze musimy zapłacić z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC to polisa roczna, istnieją jednak wyjątki od tej reguły. możliwe jest zakupienie polisy krótkoterminowej miesięcznej – jest ona dostępna w przypadku rejestracji samochodu, jak również dla pojazdów zabytkowych, które wyjeżdżają z garażów zazwyczaj wyłącznie na zloty fanów. Ubezpieczenie OC chroni od momentu podpisania umowy. W przypadku braku opłacenia polisy ubezpieczyciel zażąda zwrotu kosztów w razie wypadku.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC?

Okazuje się, że wysokość składki polisy nie jest stała – wynika ona z wielu zmiennych. Na wysokość składki wpływa m.in. wiek, marka i pojemność silnika samochodu, jak również wiek kierowcy oraz posiadane przez niego zniżki (zniżki uzyskiwane są dzięki bezkolizyjnej jeździe). W przypadku młodych kierowców ubezpieczenie może okazać się bardzo wysokie – jest to spowodowane brakiem doświadczenia i wysokim ryzykiem spowodowania wypadku.