Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Następstwa wpisania do rejestru dłużników

Pinterest LinkedIn Tumblr

Firmy, które zaciągnęły pożyczkę lub kredyt, powinny wystrzegać się wpisania do rejestru dłużników, bowiem trafienie tam może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości.

Zła fama zostaje zapisana

Nieterminowy pożyczkobiorca może trafić do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK). Co należy wiedzieć o tych instytucjach? W Polsce działa kilka Biur Informacji Gospodarczej (np. KRD, ERIF, InfoMonitor), które gromadzą i udostępniają informacje dotyczące opłacania faktur i rachunków przez firmy i osoby fizyczne. Do BIG trafiają dane nie tylko z sektora bankowego, ale także od innych przedsiębiorstw (ubezpieczyciele, firmy finansowe, telekomunikacyjne, energetyczne itd.) oraz od jednostek samorządu terytorialnego, gminnych spółek, sądów, wierzycieli wtórnych oraz osób fizycznych. Uzyskanie danych o dłużniku z rejestru BIG jest odpłatne.

BIK to jedyna instytucja w naszym kraju. W jej statystykach znajdziemy informacje o wiarygodności kredytowej osób fizycznych i prawnych. W tym przypadku mamy zatem do czynienia wyłącznie z danymi na temat terminowości spłacania pożyczek i kredytów. Do BIK spływają informacje z banków, SKOK-ów oraz innych podmiotów sektora finansowego.

Dlaczego wpis do BIK lub BIG to nic dobrego?

Trafienie do jednego z dwóch rejestrów nie ma bezpośredniego przełożenia na finanse pożyczkobiorcy (np. nie jest naliczana żadna dodatkowa kara z tego tytułu), ale może mieć negatywne konsekwencje odroczone w czasie. Chodzi konkretnie o pogorszenie historii kredytowej i spadek wiarygodności płatniczej w oczach kontrahentów. Może implikować to trudności w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych w przyszłości, np. faktoringu, a w szczególności kredytu bankowego. Historia kredytowa jest bowiem ważnym czynnikiem podczas ustalania zdolności kredytowej przez banki i pozabankowe instytucje finansowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Następstwa wpisania do rejestru dłużników – Zapraszamy!